פתרונות מימון מלאים לפרויקטי מגורים

סל שירותי החברה כולל את כול צורכי האשראי הדרושים

מעטפת מימון כוללת ליזמים וקבוצות רכישה

קרא עוד

השלמת הון עצמי

הלוואות "השלמת הון עצמי" גם כאשר הפרויקט ממומן ומנוהל על ידי בנק אחר
קרא עוד

מימון קבוצות רכישה

מימון הקבוצה נעשה במסגרת מנגנון ליווי בנייה סגור וניהול פיננסי של חשבון הליווי

קרא עוד

הלוואת גישור

הלוואות גישור ליזמים/מארגני קבוצות רכישה להשלמת רכישת קרקע זמינה לבנייה

קרא עוד

הלוואת גישור

הלוואת הגישור ניתנת ליזמים לטובת המשך פיתוח עסקיהם גם כאשר תזרים המזומנים "לוחץ", ההלוואה ניתנת ליזמים בעלי ניסיון בלבד ובתנאי שהם יודעים להצביע על מקור סילוק ההלוואה שבד"כ אינו קשור בנכס המשועבד.

לידר טופ קפיטל מעמידה הלוואות גישור ליזמים/מארגני קבוצות רכישה להשלמת רכישת קרקע זמינה לבנייה או ליזמים אשר מבקשים למנף נכס קיים לטובת השקעה אחרת או לטובת חילוץ הון עצמי הדרוש ליזם במימון פרויקט אחר במסגרת ליווי בנייה. הלוואת גישור ניתנת כאשר היזם צופה לקבל הכנסות עתידיות שישמשו כמקור פירעון להלוואה ושאינן קשורות בנכס המשועבד לטובת החברה.

היקף הלוואת הגישור לא יעלה על 60% משווי הנכס והיא ניתנת לתקופות קצרות של עד 24 חודשים, במהלך תקופת ההלוואה ישלם היזם את רכיב הריבית בלבד וקרן ההלוואה תידחה לסוף תקופת ההלוואה. לטובת קבלת הלוואת גישור יתבקש היזם להציג שמאות ערוכה לפי תקן 19 מרשימת השמאים של החברה וכן להציג את מקורות הסילוק.