פתרונות מימון מלאים לפרויקטי מגורים

סל שירותי החברה כולל את כול צורכי האשראי הדרושים

מעטפת מימון כוללת ליזמים וקבוצות רכישה

קרא עוד

השלמת הון עצמי

הלוואות "השלמת הון עצמי" גם כאשר הפרויקט ממומן ומנוהל על ידי בנק אחר
קרא עוד

מימון קבוצות רכישה

מימון הקבוצה נעשה במסגרת מנגנון ליווי בנייה סגור וניהול פיננסי של חשבון הליווי

קרא עוד

הלוואת גישור

הלוואות גישור ליזמים/מארגני קבוצות רכישה להשלמת רכישת קרקע זמינה לבנייה

קרא עוד

הלוואת כנגד מלאי

לעיתים יזמים מעוניינים לדחות מכירת מלאי קיים מכיוון שהם צופים עליית מחירים או שהם מעוניינים לצבור מלאי לשכירות שיצור זרם הכנסות לחברה.

החברה מעניקה הלוואות כנגד שעבוד המלאי ובתנאי שהפרויקט הסתיים והדירות מוכנות לאכלוס והתקבל טופס 4.