פתרונות מימון מלאים לפרויקטי מגורים

סל שירותי החברה כולל את כול צורכי האשראי הדרושים

מעטפת מימון כוללת ליזמים וקבוצות רכישה

קרא עוד

השלמת הון עצמי

הלוואות "השלמת הון עצמי" גם כאשר הפרויקט ממומן ומנוהל על ידי בנק אחר
קרא עוד

מימון קבוצות רכישה

מימון הקבוצה נעשה במסגרת מנגנון ליווי בנייה סגור וניהול פיננסי של חשבון הליווי

קרא עוד

הלוואת גישור

הלוואות גישור ליזמים/מארגני קבוצות רכישה להשלמת רכישת קרקע זמינה לבנייה

קרא עוד

חילוץ הון עצמי

חילוץ הון עצמי מיועד ליזמים אשר מקדמים מספר פרויקטים במקביל ומעוניינים לחלץ הון עצמי שהושקע על ידם בפרויקט.  גם לאחר שהפרויקט נכנס למימון בנייה לא תמיד מאפשר המממן הבכיר לחלץ עודפים או את ההון העצמי של היזם עד לגמר הפרויקט או לכל הפחות עד לשלבים מאוחרים של 50% בנייה וכ- 50% מכירות. למעשה עד לשלב זה ההון העצמי של היזם "כלוא" בפרויקט והיזם מתקשה להמשיך ולקדם את ייתר הפרויקטים אשר תלויים בשלביות של הפרויקט הראשון.

לידר טופ קפיטל מעניקה הלוואות "חילוץ הון עצמי" ובכך מאפשרת ליזם לקדם את יתר הפרויקטים במקביל ומאפשרת ליזם למקסם את התשואה ביחס להון העצמי שמשרת יותר מפרויקט אחד.

היקף ההלוואה יקבע על פי מאפייני הפרויקט, מצבו הפיזי (אחוז בנייה), אחוז המלאי שנמכר ובהסכמת הגורם המממן הבכיר.

באמצעות הלוואות "חילוץ הון עצמי" מאפשרת החברה ליזמים לקדם מספר פרויקטים במקביל וללא הצורך להעמיד הון עצמי נוסף אלא באמצעות "מחזור" ההון העצמי הכלוא בפרויקט שכבר בביצוע.