פתרונות מימון מלאים לפרויקטי מגורים

סל שירותי החברה כולל את כול צורכי האשראי הדרושים

מעטפת מימון כוללת ליזמים וקבוצות רכישה

קרא עוד

השלמת הון עצמי

הלוואות "השלמת הון עצמי" גם כאשר הפרויקט ממומן ומנוהל על ידי בנק אחר
קרא עוד

מימון קבוצות רכישה

מימון הקבוצה נעשה במסגרת מנגנון ליווי בנייה סגור וניהול פיננסי של חשבון הליווי

קרא עוד

הלוואת גישור

הלוואות גישור ליזמים/מארגני קבוצות רכישה להשלמת רכישת קרקע זמינה לבנייה

קרא עוד

השלמת הון עצמי

בכל פרויקט בנייה המלווה על ידי בנק מסחרי בישראל נדרש היזם להעמיד הון עצמי כתנאי להעמדת מסגרות האשראי ופתיחת הליווי הבנקאי. רכיב ההון העצמי של היזם משמש לבנק כרית בטחון נוספת להבטחת החוב של היזם והוא בד"כ מהווה 20-30% מתקציב הפרויקט.

החברה מציעה ללקוחותייה הלוואות "השלמת הון עצמי" גם כאשר הפרויקט ממומן ומנוהל על ידי בנק אחר. השלמת ההון העצמי תובטח במשכנתא בדרגה שנייה לבנק ושעבוד עודפי הפרויקט ותיפרע בקדימות להון העצמי של היזם. שיעור השלמת ההון העצמי על ידי החברה לא יעלה על 75% מסך ההון העצמי הנדרש בפועל והיקפו נקבע בין היתר על פי רווחיות הפרויקט, כמות המכירות המוקדמות, חוסנו הפיננסי של היזם ועוד.

מתוך הפרויקטים

פרויקטים
פרויקטים

מימון קבוצת רכישה

מימון קבוצת רכישה רמות הירוקה 153 יחידות דיור

פרויקטים

גיוס אשראי לקב' רכישה

גיוס אשראי לקב' רכישה – 120 יחידות דיור בנתניה