פתרונות מימון מלאים לפרויקטי מגורים

סל שירותי החברה כולל את כול צורכי האשראי הדרושים

מעטפת מימון כוללת ליזמים וקבוצות רכישה

קרא עוד

השלמת הון עצמי

הלוואות "השלמת הון עצמי" גם כאשר הפרויקט ממומן ומנוהל על ידי בנק אחר
קרא עוד

מימון קבוצות רכישה

מימון הקבוצה נעשה במסגרת מנגנון ליווי בנייה סגור וניהול פיננסי של חשבון הליווי

קרא עוד

הלוואת גישור

הלוואות גישור ליזמים/מארגני קבוצות רכישה להשלמת רכישת קרקע זמינה לבנייה

קרא עוד

מימון קבוצות רכישה

לידר טופ קפיטל מתמחה במימון קבוצות רכישה ומאז 2009 צברה ניסיון רב במימון וליווי של עשרות קבוצות רכישה בהיקף של אלפי יח"ד דיור ועשרות אלפי מ"ר של מסחר ומשרדים. ההחלטה לממן קבוצת רכישה מורכבת ממספר רב של פרמטרים החל מזהות המארגן, היתכנות הכלכלית ורווחיות הפרויקט, גודל הקבוצה, הרכבה ומיקום הפרויקט. מארגן הקבוצה נדרש לערוך דוח אפס שמבוצע ע"י שמאי מקרקעין, מוכר במערכת הבנקאית. דוח האפס בודק וסוקר בהרחבה את הפרויקט מנקודת ראות כלכלית, משפטית ותכנונית. בנוסף הדוח מציג את ההשקעות ואומדן העלות היחסית לכל יחידה ויחידה בנפרד כך שניתן יהיה להתאים מסגרות אשראי פרטניות בהתאם.

מימון הבנייה נעשה במתכונות של ליווי בנייה סגור והעמדת מסגרות אשראי פרטניות. שחרור הכספים לחשבון הפרויקט ולספקים השונים נעשה בהתאם לדוחות ביצוע תקופתיים הנעשים על ידי השמאי/מפקח שנבחנים ומאושרים על ידי החברה. שיעור המימון לא יעלה על 60% מתקציב הפרויקט וחברי הקבוצה נדרשים להעמיד את כל ההון העצמי כתנאי לפתיחת מסגרות האשראי. להבטחת האשראי הקבוצה תשעבד בדרגה ראשונה את המקרקעין, הסכם השיתוף, הסכם הקבלן, חשבון הפרויקט וייתר הבטוחות והשעיבודים הנהוגים במימון סגור לקבוצות רכישה.

מתוך הפרויקטים