top capital

מעטפת מימון ליזמי נדל”ן

מימון עם טופ קפיטל

חברת טופ קפיטל הינה חברת מימון מובילה בענף הנדל"ן העוסקת במתן מעטפת מימון מלאה עבור יזמי נדל"ן ומייצרת עבורם את כלל מרכיבי מימון הנדל"ן כגון: חוב בכיר, השלמת הון עצמי, ערבויות ופוליסות חוק מכר. 
החברת טופ קפיטל מצליחה לייצר עבור ללקוחותיה מעטפת מימון מהירה, יצירתית וגמישה תוך דאגה לסביבת מחירים וריביות תחרותית למערכת הבנקאית והכל תחת קורת גג אחת.
חברת טופ קפיטל הוקמה בשנת 2009 על ידי גיא רוזן ופולי טטרו, והיא מוחזקת היום בשותפות עם גופים פיננסיים מוסדיים מובילים כגון: לידר שוקי הון, הפניקס חברה לביטוח ומור קופות גמל. 
הניסיון הרב של טופ קפיטל במימון פרויקטים יחד עם העוצמה הכלכלית של הגופים המוסדיים השותפים בחברה, מעניקה לה את היכולת ליצור מתווה מימון אופטימלי, התואם את צורכי הלקוח ואת צרכי הפרויקט.

מבין לקוחותינו

טופ קפיטל במספרים

תיקי הלוואות
התחדשות עירונית
קבוצות רכישה
פרויקטים בביצוע

מייסדי החברה

שותף מייסד

שותף מייסד