top capital

מעטפת מימון ליזמי נדל”ן

שותפים אסטרטגיים

מימון עם טופ קפיטל

חברת לידר טופ קפיטל הינה מחברות המימון המובילות בענף הנדל"ן בישראל.

החברה עוסקת במתן מעטפת מימון מלאה עבור יזמים ופרויקטים בנדל"ן ובכלל זה מימון משלים הון עצמי, מסגרות אשראי לבנייה, פוליסות חוק מכר, ערבויות ביצוע ועוד. המימון ניתן בתנאים מסחריים תחרותיים לבנקים. בנוסף מעניקה החברה מימון לקבוצות רכישה, הלוואות גישור ליזמים והלוואות להשבחת נכסים.

חברת טופ קפיטל הוקמה בשנת 2009 על ידי גיא רוזן ופולי טטרו, ובין שותפיה כיום גופים פיננסיים ומוסדיים מובילים: לידר שוקי הון, הפניקס חברה לביטוח ומור קופות גמל. בנוסף לחברה שותפים אסטרטגיים נוספים ביניהם ילין לפידות, בית השקעות אנליסט, הבנק הבינלאומי, בית השקעות גלעד פנסיה ושותפים נוספים.

הניסיון הרב של החברה במימון פרויקטים יחד עם העוצמה הכלכלית של הגופים המוסדיים השותפים בפעילותה, מעניקים לה את היכולת ליצור מתווה מימון אופטימלי ותחרותי עבור יזמי הנדל"ן.

מבין לקוחותינו

טופ קפיטל במספרים

תיקי הלוואות
התחדשות עירונית
קבוצות רכישה
פרויקטים בביצוע

מייסדי החברה

שותף מייסד

שותף מייסד