top capital

גיא רוזן

שותף מנהל ומייסד החברה. בוגר תואר ראשון במשפטים מהמכללה האקדמית נתניה ומתמחה מעל 20 שנים במימון פרויקטים בנדל"ן. 

הניסיון והחיבור של גיא לעולם מימון עסקאות הנדל"ן החל בעשייה מהשטח. כיזם נדל"ן הבחין כי לעיתים קרובות ליזמים קטנים קיימת בעיה משמעותית בגיוס אשראי ומימון דרך המערכת הבנקאית וכי חוסר היעילות והראיה הרחבה של המערכת עלולה לגרום להפסד של עסקאות טובות. ככל שחלף הזמן הבין גיא כי עליו לעשות מעשה ולפעול כיזם להקמת גוף אלטרנטיבי אשר ימתחה במימון פרויקטי נדל"ן בלבד ויעמיד ליזמים קטנים כגדולים מעטפת שירותים יעילה, מהירה, איכותית ועוצמתית. 

על כן בשנת 2009 חבר לשותפו פולי טטרו ויחד ייסדו את חברת טופ קפיטל מתוך מטרה וחזון להקים גוף מימון חוץ בנקאי המתמחה במימון מיזמי נדל"ן ומהווה אלטרנטיבה מלאה למערכת הבנקאית.  

לאורך השנים הצטרפו להצלחה שותפים המאמינים בחזון המשותף ביניהם לידר שוקי הון, חברת הפניקס ומור גמל ויחד עימם מהווה כיום טופ קפיטל את אחד הגורמים הגדולים והמשמעותיים בענף המימון החוץ בנקאי לנדל"ן כאשר היא מציגה יכולות ועוצמה מימונית ייחודית.