top capital

פולי טטרו

שותף מנהל ומייסד החברה. בוגר תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר
אילן.

בעברו כלכלן
בכיר בחברות הנדל"ן נצבא ונכסים ובניין מקבוצת
IDB שם התמחה במימון פרויקטי נדל"ן בארץ
ובחו"ל. לאורך השנים צבר פולי ניסיון רב מול המערכת הבנקאית והבין כי ניתן
לייעל את הליכי המימון וניהול הפיננסי של הפרויקטים בצורה משמעותית ואת זאת ניתן
יהיה לעשות במסגרת חוץ בנקאית בלבד.

על כן בשנת
2009 חבר לשותפו גיא רוזן ויחד ייסדו את חברת טופ קפיטל מתוך מטרה וחזון להקים גוף
מימון חוץ בנקאי המתמחה במימון מיזמי נדל"ן ומהווה אלטרנטיבה מלאה למערכת
הבנקאית. 

לאורך השנים
הצטרפו להצלחה שותפים המאמינים בחזון המשותף ביניהם לידר שוקי הון, חברת הפניקס
ומור גמל ויחד עימם מהווה כיום טופ קפיטל את אחד הגורמים הגדולים והמשמעותיים בענף
המימון החוץ בנקאי לנדל"ן כאשר היא מציגה יכולות ועוצמה מימונית ייחודית.