top capital

מעטפת מימון ליזמי נדל”ן

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

מימון עם טופ קפיטל

מחברות מימון המובילות בישראל המוחזקת בשותפות מלאה עם לידר שוקי הון, הפניקס חברה לביטוח ומור קופות גמל. מעניקה ללקוחותיה מעטפת מימון מלאה תוך דגש על יצירתיות מחשבתית ותכנון נכון של המבנה המימוני עבור כל עסקה. 

הניסיון הרב של טופ קפיטל במימון פרויקטים בנדל"ן יחד עם העוצמה הכלכלית של הגופים המוסדיים השותפים בחברה, מעניקה לה את היכולת ליצור עבור יזמים, קבלנים וקבוצות רכישה, מתווה מימון אופטימלי במחירים שווים למערכת הבנקאית וכזה התואם את צורכיהם ואת צרכי הפרויקט. 

בנוסף, הודות לעצמאות החברה כגוף מימון חוץ בנקאי וההכרות רבת השנים עם צורכי השטח מצליחה, לידר טופ קפיטל, לבצע את הליך בחינת הפרויקט ואישור המימון בזמן קצר ובאופן יעיל החוסך כסף רב ליזמים וקבלנים 

טופ קפיטל במספרים

תיקי הלוואות
התחדשות עירונית
קבוצות רכישה
פרויקטים בביצוע

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם